Cyberbezpieczeństwo

Szkolenia CTS Customized Training Solutions

Menu

Energy & Utilities

Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania i zarządzania planem na wypadek awarii systemów IT zgodnie z ISO 24762


Ocena podatności infrastruktury teleinformatycznej i zarządzanie podatnościami


W jaki sposób skutecznie przekonać osoby decyzyjne do inwestowania w bezpieczeństwo firmy


Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie ryzykiem jako element ładu korporacyjnego


Człowiek w systemie bezpieczeństwa informacji