Cyberbezpieczeństwo

Szkolenia CTS Customized Training Solutions

Menu

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo jest aktualnie kluczowym celem Strategii Rządowej i przewiduje obowiązkowe wdrożenia szeregu standardów w administracji państwowej i samorządowej. Co za tym idzie, przedsiębiorstwa chcące współpracować z jednostkami administracji powinny także posiadać wdrożone standardy bezpieczeństwa, a pracownicy posiadać udokumentowaną wiedzę w tym zakresie (certyfikaty).

Na niniejszej stronie przedstawiamy tematy szkoleń (również akredytowanych/autoryzowanych), z których wiedza jest niezbędna do wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa w organizacji.

Tematy szkoleń odpowiadają celom Strategii Rządowej wprowadzanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Obejmują również swoim zakresem szereg zaleceń i dyrektyw przewidzianych dla branż czy rodzajów firm poddanych szczególnemu reżimowi prawnemu – np. banki (rekomendacja KNF), spółki giełdowe (Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW) oraz odnoszą się do dyrektyw europejskich.

Szkolenia oferujemy akredytowane/autoryzowane lub w wersji autorskiej, przygotowanej przez wykładowców praktyków, z wieloletnim doświadczeniem.

Zachęcamy także do zapoznania się z dodatkowymi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz do planu studiów podyplomowych z norm i zasad w cyberbezpieczeństwie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt. Zapraszamy!
Masz pytania? Napisz do nas!

12 655 17 36
szkolenia@cts.com.pl
formularz kontaktowy